Рекламна агенция варна

ISO 9001:2008

На 24.05.2012 фирма ISOQUAR официално ни издадe сертификат, с който се удостоверява, че системата ни за управление на качеството е сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO9001:2008. 
 
ISO 9001:2008 е международно приет стандарт, който поставя изисквания към системите за управление и процеси за работа.
Стандартът е организиран в няколко секции:


  1. Система за управление на качеството 
  1. Отговорност на ръководството 
  1. Управление на ресурсите 
  1. Създаване на продукт 
 1. Измерване, анализ и подобрение


  С въвеждане на стандарта се повишава ефективността на управление и удовлетвореността както на клиентите, така и на служителите. Определят се ключовите процеси, които пряко влияят върху качеството на продукта или услугата, която предлага фирмата, създават се работни инструкции, обучава се персонала.Всичко това гарантира не само по-качествен продукт, а и непрекъснато подобрение.

назад