Рекламна агенция варна

Арт Стил ООД - член на БАСГП

С гордост искаме да Ви съобщим, че от юни месец 2013 година сме членове на Българската асоциация за съвременна графика и печат.
Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП) е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности. Тя е асоцииран член на FESPA. FESPA от своя страна е международна федерация, в която членуват асоциации от 37 държави и е най-големият организатор на изложения за печат в света. Създадена е през 1962 година като организация, подпомагаща развиващата ситопечатна индустрия в Европа.

Мисията и целите на БАСГП са:
- да подпомага бизнеса на своите членове като осигурява помощ и съдействие за тяхната рентабилност и конкурентоспособност;
- да работи за подобряване на бизнесклимата въз основа на европейските практики и ценности;
- да работи за премахването на бюрократични и административни пречки пред бизнеса на своите членове и утвърждаване на добри практики в      печатния бизнес;
- да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си юридически;
- да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като асоциацията се утвърди в средище за взаимен обмен на идеи и информация;
- да си сътрудничи с български и международни организации в сектора, които споделят идеите и ценностите на асоциацията;
- да популяризира и разширява обхвата на различните методи за печат;
- да подпомага професионалното обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от печатната индустрия;
- да следи за ефективната пазарна конкуренция между членовете и да следи за предотвратяване на монополизма;
- чрез своята международна дейност да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от печатари и доставчици като им осигурява по-добра    информираност и подкрепа за дейността им на българския и чуждите пазари.


Надяваме се с нашия опит да допринесем за успешното развитие на асоциацията и да изградим устойчиви взаимоотношения.

назад