Рекламна агенция варна

Клиент:
Девня Цимент
Проект:
Киоск на Девня Цимент

3D проектиране на 3 различни киоска за откриването на завода. Впоследствие са изпълнени също от нас.