Рекламна агенция варна

Графичен дизайн

Графичният дизайн е основна стъпка към реализацията на идеите. Художествените умения, алтернативното мислене и отлично познаване на съвременните технологии и средства за графичен дизайн, допринасят за успеха на дадения продукт. Продукти на графичния дизайн са: базиран графичен дизайн, символи, лога, етикети, опаковки и др.

Предпечат - неразделна част от графичния дизайн е предпечатната подготовка на файловете, необходима за качествено изделие.

Графичен дизайн