Рекламна агенция варна

Карти, пластмасови и ламинирани

Пластмасови и ламинирани карти

Пластмасовите карти трябва да отговарят на определен стандарт:  дължина 85,595 mm (± 0,125 mm), височина 53,975 mm (± 0,055 mm), дебелина 0,76 mm (± 0,08 mm) и радиус на окръжността в ъглите 3,18 mm. Изработват се от PVC материал и се брандират. Някои са само информационни, други са с баркод или магнитна лента. Вариант на пластмасовите карти са картите, изработени от хартия и ламинарани с много дебел ламинат.

Карти, пластмасови и ламинирани