Рекламна агенция варна

Преге

Преге

Прегето е печат подобен на топлия. Изработва се клише и чрез натиск се пренася релефен отпечатък върху материала. Релефът може да е с различна дълбочина. Използват се магнезиеви и цинкови клишета. Има две разновидности на прегето - изпъкнало и вдлъбнато. При изпъкналото се изработват две клишета (мъжко и женско) и материала се приска между тях. То се използва при тънки материали хартия, картон и др. При вдлъбнато преге материалът се притиска от горната страна и се вдлъбва.

Преге